Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 20.09.2008. Zaakceptowano/Accepted: 3.10.2008.

Alergeny pyłku babki   

The plantain pollen allergens Alergoprofil 2008; 3(4): 61-64. DOI:
STRESZCZENIE

Sezon pylenia babki w Polsce rozpoczyna się zwykle w połowie maja i trwa w zależności od regionu do końca września. Autor przedstawia aktualny stan wiedzy na temat alergenów pyłku babki i omawia ich znaczenie w etiologii alergicznego nieżytu nosa.

ABSTRACT

Plantain pollen season in Poland usually starts between the half of May till the end of September depending on the region. The author presents current state of knowledge regarding plantain pollen allergens and discuss their significance in allergic rhinitis.

POPRZEDNIE NUMERY