Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Puc, Ewa Świebocka, Adam Rapiejko, Katarzyna Korzeniewska, Kazimiera Chłopek, Marek Modrzyński, Andrzej Wojdas, Maciej Hermanowski, Izabela Winnicka, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 13.10.2008. Zaakceptowano/Accepted: 18.10.2008.

Analiza stężenia pyłku mniszka w atmosferze wybranych miast Polski w roku 2008

The analysis of dandelion pollen count in selected Polish cities in 2008 Alergoprofil 2008; 3(4): 57-60. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy autorzy przeanalizowali przebieg sezonu pylenia mniszka w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2008 r. Badania w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Sosnowcu i Warszawie przeprowadzono z zastosowaniem metody wolumetrycznej, przy użyciu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. W atmosferze badanych miast stwierdzono obecność jedynie pojedynczych ziaren pyłku mniszka.

ABSTRACT

This paper presents the course of dandelion pollination season in selected cities of Poland in 2008. The investigations were performed in Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Olsztyn, Sosnowiec and Warsaw with the use of volumetric method with Burkard and Lanzoni Spore Traps.

POPRZEDNIE NUMERY