Agnieszka Grinn-Gofroń

Otrzymano/Received: 6.09.2008. Zaakceptowano/Accepted: 9.09.2008.

Rodzaj Leptosphaeria jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych

Leptosphaeria genus as a source of potential mould’s allergens Alergoprofil 2008; 3(4): 50-52. DOI:
STRESZCZENIE

Streszczenie: Zarodniki rodzaju Leptosphaeria (Ascomycotina) od niedawna podejrzewa się o bycie jedną z większych i ważniejszych grup aeroplanktonu grzybowego na świecie. Zarodniki (askospory) są niewielkie (rozmiar rzędu kilkudziesięciu mikrometrów), w zależności od gatunku przezroczyste lub brązowe, z wieloma przegrodami. Z powodu właściwości alergogennych zostały uznane za jeden z ważniejszych alergenów grzybowych, przede wszystkim w Anglii. Powodowały między innymi pozytywne reakcje w testach skórnych.

ABSTRACT

Leptosphaeria (a member of the class Ascomycotina) has been noted as an important and prevalent group of fungal airspora worldwide. The color is dependant upon species from hyaline (colourless) to brown. It has subsequently been reported as having allergenic properties and has been implicated in the elicitation of respiratory allergic diseases especially in England. They are known to produce positive skin-prick test reactions.

POPRZEDNIE NUMERY