Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 20.09.2008. Zaakceptowano/Accepted: 20.10.2008.

Leczenie ostrego zapalenia zatok przynosowych

Therapy acute rhinosinusitis Alergoprofil 2008; 3(4): 11-17. DOI:
STRESZCZENIE

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (OZZP) charakteryzuje: blokada nosa (niedrożność przewodów nosowych), wyciek z nosa, ból lub uczucie rozpierania w obrębie twarzy i upośledzenie lub utrata węchu. Wiele przypadków OZZP się samoogranicza, jednak jeśli objawy trwają ponad 5 dni, w leczeniu należy zastosować miejscowo działające glikokortykosteroidy, a w przypadku ciężkich objawów dołączyć do nich antybiotykoterapię.

ABSTRACT

Acute rhinosinusitis is an inflammatory condition that may be diagnosed on the basis of acute symptoms of nasal blockage, obstruction, congestion with or without facial pain or reduced smell. Many episodes are self-limiting, but where symptoms persist or increase after five days, topical nasal steroids may be considered, with addition of antibiotics in patients with more severe or increasing symptoms.

POPRZEDNIE NUMERY