Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Jolanta Maj, Dorota Myszkowska, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Zenon Siergiejko, Adam Rapiejko, Jan Ratajczak, Andrzej Wojdas

Otrzymano/Received: 25.11.2007. Zaakceptowano/Accepted: 19.12.2007.

Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w roku 2007

The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2007 Alergoprofil 2008; 1(4): 55-60. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia bylicy w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2007 r. Badania przeprowadzono w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu z zastosowaniem metody wolumetrycznej, przy użyciu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Najwyższe stężenie pyłku bylicy (178 z/m3) zanotowano we Wrocławiu w dniu 15 sierpnia 2007.

ABSTRACT

This paper presents the course of mugwort pollination season in selected cities of Poland in 2007. The investigations were performed in Bialystok, Bydgoszcz, Krakow, Lublin, Lodz, Szczecin, Warszawa and Wroclaw with the use of volumetric method with Burkard and Lanzoni Spore Traps. The highest daily pollen count, reached 178 mugwort pollen grains/m3, was recorded in Wroclaw on the 15 of August 2007.

POPRZEDNIE NUMERY