Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 16.12.2019. Zaakceptowano/Accepted: 28.12.2019.

6 faktów o mometazonie

Six facts about mometasone Alergoprofil 2019; supl.1(16): DOI: 10.24292/01.AP.15sup1281219 DOI: 10.24292/01.AP.15sup1281219
STRESZCZENIE

Donosowe kortykosteroidy są obecnie najskuteczniejszymi lekami w terapii alergicznych nieżytów nosa. Zaletą donosowych kortykosteroidów jest ich silne lokalne działanie przeciwzapalne przy minimalnym działaniu ogólnoustrojowym. Zgodnie z zaleceniami w przypadku umiarkowanego i ciężkiego okresowego oraz każdego przewlekłego alergicznego nieżytu nosa lekiem pierwszego wyboru jest donosowy glikokortykosteroid. W opracowaniu przedstawiono cechy wyróżniające furoinian mometazonu

ABSTRACT

Intranasal corticosteroids are currently the most effective anti-inflammatory drugs in the treatment of allergic rhinitis. Advantage of intranasal corticosteroids is their strong anti-inflammatory local action and little impact on general health. According to recommendations intranasal corticosteroids are considered the first line drugs for moderate and severe intermittent and all stages of persistent allergic rhinitis. The paper presents distinguishing features of mometasone furoate

POPRZEDNIE NUMERY