Łukasz Skrzypiec, Kornel Szczygielski, Piotr Rot, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 17.12.2017. Zaakceptowano/Accepted: 22.12.2017.

Zastosowanie narzędzi piezoelektrycznych w otorynolaryngologii

Application of piezoelectric instruments in otorhinolaryngology Alergoprofil 2017; 4(13): 135-140. DOI: 10.24292/01.AP.221217
STRESZCZENIE

Chirurgia piezoelektryczna jest relatywnie nową techniką osteotomii i osteoplastyki wykorzystującą mikrowibracje do selektywnego cięcia kości bez ryzyka uszkodzenia przylegających tkanek miękkich. Narzędzie stworzone głównie na potrzeby chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii stomatologicznej znajduje coraz szersze zastosowanie w otorynolaryngologii. W niniejszym opracowaniu opisano możliwości wykorzystania narzędzi piezoelektrycznych w operacjach z zakresu otorynolaryngologii takich jak operacje endoskopowe zatok przynosowych, a także rynoplastyki, septoplastyki, w plastyce małżowin nosowych dolnych, otochirurgii oraz chirurgii krtani. W niniejszym artykule przedstawiono zalety piezochirurgii, jak również jej ograniczenia w zakresie chirurgii otorynolaryngologicznej oraz dokonano porównania z tradycyjnymi metodami chirurgicznymi.

ABSTRACT

Piezoelectric surgery is a relatively new branch of medicine used for osteotomies and osteoplasties. It uses microvibrations to selective cutting of bones without damaging surrounding soft tissues. Created mainly for the purposes of maxillofacial surgery and dental implantology, it is increasingly used in otorhinolaryngology. This article describes the possibilities of using piezoelectric instruments in the field of otorhinolaryngology. It can be useful in surgeries such as: endoscopic sinus surgery, rhinoplasty, septoplasty, conchoplasty, otosurgery or laryngeal surgery. Piezosurgery has been compared with traditional surgical methods in several studies. Numerous advantages of this technique as well as its limitations in the field of otorhinolaryngological surgery have been presented. Concluding piezosurgery is prommising surgical method in otorhinolaryngology area, although further investigation is needed.

POPRZEDNIE NUMERY