Teresa Komorniczak

Otrzymano/Received: 13.04.2017. Zaakceptowano/Accepted: 21.04.2017.

Fitoterapia w leczeniu zapalenia zatok

Phytotherapy in the treatment of rhinosinusitis Alergoprofil 2017; 3(13): 95-101. DOI: 10.24292/01.ap.210417
STRESZCZENIE

Fitoterapia to skuteczna i bezpieczna forma wspomagająca leczenie objawowe i przyczynowe stanów zapalnych zatok o różnej etiologii. Zaletami fitoterapii w leczeniu zapalenia zatok przynosowych są dobra tolerancja i brak działań niepożądanych. Według Europejskich wytycznych na temat zapalenia nosa i zatok przynosowych oraz polipów nosa – EPOS 2012 w niektórych przypadkach i okresach choroby rekomendowane są substancje pochodzenia naturalnego jako leczenie wspomagające.

ABSTRACT

Phytotherapy is an effective and safe form of supportive symptomatic and causal treatment of inflammatory rhinosinusitis and different etiology. Advantages of phytotherapy in the treatment of rhinosinusitis include good tolerance and absence of adverse effects. According to the European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps – EPOS 2012, natural compounds may be used as an adjunct treatment in some cases and in certain periods of the disease.

POPRZEDNIE NUMERY