Agnieszka Mastalerz-Migas, Marek Postuła, Agnieszka Sękowska

Otrzymano/Received: 5.04.2017. Zaakceptowano/Accepted: 12.04.2017.

Czy smak leku ma wpływ na stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich?

Does the flavour of medicine affect the compliance? Alergoprofil 2017; 2(13): 57-60. DOI:
STRESZCZENIE

Przestrzeganie zaleceń lekarskich stanowi podstawę skuteczności każdej farmakoterapii. Smak leku ma znaczenie dla współczesnego pacjenta, również w antybiotykoterapii. Gorzki smak tabletek (m.in. aksetylu cefuroksymu) może skutkować przerwaniem leczenia, dlatego wybór takiej formy preparatu, w której gorzki smak jest nieodczuwalny, staje się kluczowy. Zwiększa on szansę przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania leków, a co za tym idzie – szansę na antybiotykoterapię skuteczną i nieobarczoną ryzykiem nawrotu, reinfekcji lub narastającej lekooporności.

ABSTRACT

Compliance is very important for an effective pharmacotherapy and also antibiotic therapy. The flavour is an important feature of medicine for today’s patients. The bitter flavour of the tablets (eg. cefuroxime axetil) may result in discontinuation of therapy, so it’s very important to choose the form of preparation of tablets, as patients don’t like a bitter taste. Incorporating a more palatable taste would increase the chance of compliance, and consequently, the effectiveness of antibiotic therapy, and also decrease the risk of recurrence, reinfection or drug resistance.

POPRZEDNIE NUMERY