Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Ewa Świebocka, Grzegorz Siergiejko, Ewa Kalinowska, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 1.12.2015. Zaakceptowano/Accepted: 10.12.2015.

Analiza sezonu pyłkowego traw w 2015 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie Szczecinie i Warszawie

Analysis of the grass pollen season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Szczecin and Warsaw in 2015 Alergoprofil 2015; 4(11): 30-33. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono najważniejsze cechy sezonu pyłkowego traw w 2015 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie. Badania wykonano metodą objętościową przy użyciu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Najwyższe wartości stężenia pyłku traw odnotowano w Szczecinie (244 z/m3 powietrza) i Warszawie (197 z/m3 powietrza). Najwyższe sumy roczne ziaren pyłku traw zarejestrowano w Drawsku Pomorskim (5007), Szczecinie (4513) i Warszawie (3844).

ABSTRACT

The paper presents the most important features of grass pollen season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Szczecin and Warsaw. Volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni spore trap was implemented. The highest concentration values of pollen grains were recorded in Szczecin (244 grains/m3) and Warsaw (197 grains/m3). The highest annual sum of pollen concentrations were stated in Drawsko Pomorskie (5007), Szczecin (4513) and Warsaw (3844).

POPRZEDNIE NUMERY