Agnieszka Lipiec, Radosław Gawlik, Dorota Myszkowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Adam Rapiejko, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 1.12.2015. Zaakceptowano/Accepted: 10.12.2015.

Sezon pylenia traw w 2015 r. w Krakowie, Lublinie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, we Wrocławiu i w Zielonej Górze

Grass pollen season in Cracow, Lublin, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Wroclaw and Zielona Gora in 2015 Alergoprofil 2015; 4(11): 25-29. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono najważniejsze cechy sezonu pyłkowego traw w Krakowie, Lublinie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, we Wrocławiu i w Zielonej Górze w 2015 r. Badania wykonano metodą objętościową przy użyciu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Najwyższe dobowe stężenia pyłku traw odnotowano w Lublinie i Krakowie; wynosiły one odpowiednio 349 z/m3 i 294 z/m3. Najwyższą sumę roczną ziaren pyłku traw zarejestrowano w Lublinie (5149) i Sosnowcu (4492).

ABSTRACT

The paper presents the most important features of grass pollen season in Krakow, Lublin, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Wroclaw and Zielona Gora in 2015. Volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni spore trap was implemented. The highest concentration values of pollen grains were recorded in Lublin and Cracow (349 grains/m3 and 294 grains/m3) respectively. The highest annual sum of pollen concentrations were stated in Lublin (5149) and Sosnowiec (4492).

POPRZEDNIE NUMERY