Weronika Haratym, Aneta Sulborska, Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Monika Kwiecień

Otrzymano/Received: 3.12.2015. Zaakceptowano/Accepted: 15.12.2015.

Rośliny toksyczne stanowiące zagrożenie dla oczu

Toxic plants posing a risk to eyes Alergoprofil 2015; 4(11): 18-24. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy scharakteryzowano 10 gatunków roślin zawierających substancje, które mogą spowodować dolegliwości lub schorzenia oczu: kasztanowiec zwyczajny, anturium Scherzera, pokrzyk wilczą jagodę, czermień błotną, paprykę roczną, glistnik jaskółcze ziele, konwalię majową, bieluń dziędzierzawę, difenbachię oraz jeżówkę purpurową. W tabeli zestawiono wykaz roślin, wymieniono ich organy stwarzające zagrożenie dla oczu oraz zawarte w nich szkodliwe związki chemiczne.

ABSTRACT

The paper presents characteristics of 10 plant species, such as Aesculus hippocastanum, Anthurium scherzerianum, Atropa belladonna, Calla palustris, Capsicum annuum, Chelidonium majus, Convallaria majalis, Datura stramonium, Dieffenbachia L., Echinacea purpurea. All of them contain substances which can cause eye discomfort or disease. The table shows the list of those plants, their organs hazardous to the eyes and harmful chemical compounds produced by them.

POPRZEDNIE NUMERY