Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 30.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 20.10.2015.

Leczenie alergicznego nieżytu nosa w Europie i USA – czy dzieli nas ocean?

Treatment of allergic rhinitis in Europe and the USA – are we an ocean apart? Alergoprofil 2015; 4(11): 5-11. DOI:
STRESZCZENIE

Nieżyt nosa jest schorzeniem dotykającym 200 milionów ludzi na świecie. W ciągu ostatnich 30 lat w Europie, a także w USA alergiczny nieżyt nosa stał się najczęstszą przewlekłą chorobą zapalną (nieinfekcyjną) dróg oddechowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Od wielu lat dąży się do ujednolicenia nazewnictwa poszczególnych rodzajów nieżytu nosa oraz do zaproponowania jednolitych schematów leczenia alergicznego nieżytu nosa. Ważnym krokiem w tym kierunku była publikacja dokumentu ARIA. Autorzy prezentują schematy leczenia alergicznego nieżytu nosa zaproponowane przez europejskie i amerykańskie towarzystwa naukowe.

ABSTRACT

More than 200 million people all over the world suffer from rhinitis. During the last 30 years in Europe as well as in the USA, allergic rhinitis has become the most common chronic noninfectious inflammatory disease of respiratory tract in adults and children. The uniform guidelines for proceedings in allergic rhinitis have been sought for many years. ARIA document has become an important step towards it. The authors present treatment guidelines for allergic rhinitis developed by European and American scientific societies.

POPRZEDNIE NUMERY