Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 5.03.2015. Zaakceptowano/Accepted: 27.03.2015.

Kompleksowe leczenie alergicznego nieżytu nosa

Comprehensive treatment of allergic rhinitis Alergoprofil 2015; 1(11): 6-19. DOI:
STRESZCZENIE

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest istotnym problemem zdrowotnym we wszystkich grupach wiekowych. Częstość występowania ANN w Polsce znacząco wzrosła w ostatnich dwóch dekadach. Objawy nieżytu nosa: niedrożność nosa, wydzielina, kichanie i świąd nosa, mogą znacząco obniżać jakość życia. W ostatnich latach opublikowano wiele metaanaliz i standardów dotyczących leczenia alergicznego nieżytu nosa. Bez wątpienia donosowe glikokortykosteroidy (dnGKS) charakteryzują się silnym lokalnym działaniem przeciwzapalnym i niewielkim działaniem ogólnoustrojowym. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentach PoSLeNN i ARIA 2010 w przypadku umiarkowanego i ciężkiego, okresowego oraz każdego przewlekłego alergicznego nieżytu nosa lekiem pierwszego wyboru jest dnGKS. W codziennej praktyce celowe wydaje się jednak wykorzystanie kilku grup leków jednocześnie w celu kompleksowego leczenia objawów ANN, szczególnie u chorych z silnymi objawami oraz u chorych z alergią wielonarządową.

ABSTRACT

Allergic rhinitis represents global health problems for all age groups. The prevalence of allergic rhinitis in Poland has dramatically increased in the past two decades. Rhinitis symptoms; congestion, rhinorrhea, sneezing and nasal pruritis, can significantly affect the quality of life. Last years has seen the development of a number of guidelines and position papers on the treatment of allergic rhinitis. Nonquestionable advantage of intranasal glucocorticosteroids is their strong anti-inflammatory local action and little impact on general health. According to PoSLeNN and ARIA 2010 recommendations intranasal corticosteroids are considered the first line drugs for moderate and severity intermittent and all stages of persistent allergic rhinitis. Though in everyday practice it seems advantageous to use more than one group of medicines at the same time in order to treat allergic rhinitis comprehensively, especially in patients with severe symptoms or polymorphous allergy.

POPRZEDNIE NUMERY