Agnieszka Grinn-Gofroń, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Adam Rapiejko, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Agata Szymańska, Małgorzata Nowak, Aneta Sulborska, Beata Żuraw, Weronika Haratym

Otrzymano/Received: 14.11.2014. Zaakceptowano/Accepted: 18.11.2014.

Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.

Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2014; 4(10): 27-31. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w 2014 r. w powietrzu Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry, Białegostoku, Krakowa, Poznania i Lublina. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Sezon zarodnikowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 90% rocznej sumy zarodników grzybów z rodzaju Alternaria. Najwcześniej rozpoczął się on w Szczecinie (29 kwietnia), a w pozostałych miastach w ciągu następnych pięciu tygodni.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the concentration of Alternaria spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Zielona Gora, Bialystok, Cracow, Poznan and Lublin in 2014. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). Alternaria season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Alternaria season started first in Szczecin (on the 29th April) and in the other cities it started during the next five weeks.

POPRZEDNIE NUMERY