Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 1.12.2014. Zaakceptowano/Accepted: 12.12.2014.

Bezpieczeństwo donosowych glikokortykosteroidów

Safety of intranasal corticosteroids Alergoprofil 2014; 4(10): 16-21. DOI:
STRESZCZENIE

Donosowe glikokortykosteroidy są obecnie najskuteczniejszymi lekami w leczeniu alergicznych nieżytów nosa, ostrych nieżytów nosa, przewlekłych zapaleń zatok z polipami nosa i bez nich. Zaletą donosowych glikokortykosteroidów jest silne, lokalne działanie przeciwzapalne przy minimalnym działaniu ogólnoustrojowym. Powinniśmy wybierać nowe cząsteczki, takie jak furoinian mometazonu i flutykazonu oraz propionian flutykazonu, o mniejszej dostępności układowej, co zbliża je do farmakokinetycznych i farmakologicznych kryteriów leku idaealnego.

ABSTRACT

Intranasal corticosteroids are currently the most effective anti-inflamatory drugs in the treatment of allergic rhinitis, acute and chronic rhinosunusitis and chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Advantage of intranasal corticosteroids is their strong anti-inflammatory local action and little impact on general health. Newer agents with lower systemic availability may be preferable, and may come closer to the pharmacokinetic/ pharmacologic criteria for the ideal therapeutic choice.

POPRZEDNIE NUMERY