Piotr Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Agnieszka Lipiec, Kamila Klaczak, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Zbigniew M. Wawrzyniak, Adam Rapiejko, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska

Otrzymano/Received: 1.07.2012. Zaakceptowano/Accepted: 10.07.2012.

Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w 2012 roku

The analysis of birch pollen count in selected Polish cities in 2012 Alergoprofil 2012; 2(8): 33-37. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy była analiza przebiegu sezonu pylenia brzozy w 2012 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. W badaniach wykorzystano aparaty pomiarowe firmy Burkard i Lanzoni. Długość sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 95%. Najwyższe dobowe stężenie ziaren pyłku brzozy zanotowano w Piotrkowie Trybunalskim 28 kwietnia (7986 z/m3), następne w kolejności (7200 z/m3) zanotowano 22 kwietnia w Łodzi. W większości miast zarejestrowano znaczną liczbę dni ze stężeniem przekraczającym stężenie progowe dla brzozy, tj. 75 z/m3 (14–29 dni).

ABSTRACT

In the present study, birch pollen season patterns in Poland in 2012 have been compared. Airborne pollen counts were made in Białystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wrocław and Zielona Góra. The investigations were performed using the volumetric method as well as the Burkard and Lanzoni traps. The highest diurnal birch pollen count was recorded in Warsaw in 28 April (7986 grains/m3) in Piotrkow Trybunalski and in 22 April in Lodz (7200 grains/m3). In all the cities, a large number of days was recorded with a concentration exceeding the threshold concentration for birch (14–29 days).

POPRZEDNIE NUMERY