Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Małgorzata Malkiewicz, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Ewa Kalinowska, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Zbigniew Wawrzyniak

Otrzymano/Received: 9.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 13.03.2012.

Pyłek komosy w powietrzu wybranych miast Polski w 2011 roku

Goosefoot pollen in the air of selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2012; 1(8): 51-54. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pylenia komosy w 2011 roku. Badania prowadzono w Sosnowcu, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy, Piotrkowie Trybunalskim, Drawsku Pomorskim i Łodzi z zastosowaniem metody wolumetrycznej przy użyciu aparatów typu Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98% rocznej sumy ziarn pyłku. Najwcześniej pyłek komosy zarejestrowano w Szczecinie (31 maja), najpóźniej w Lublinie (13 czerwca). Najwyższe stężenie pyłku komosy, wynoszące 63 z/m3, zanotowano w Szczecinie 3 lipca.

ABSTRACT

This paper presents the course of goosefoot pollen season in selected cities of Poland in 2011. The measurements were performed in Sosnowiec, Szczecin, Kraków, Wrocław, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Drawsko Pomorskie and Łódź, use of volumetric method with Burkard and Lanzoni Spore Trap. The duration of the pollen seasons was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. The pollen seasons of goosefoot started first in Szczecin (31th May), the latest in goosefoot 63 pollen grains/m3, was recorded in Szczecin on the 3th of July.

POPRZEDNIE NUMERY