Agnieszka Grinn-Gofroń, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Ewa Kalinowska, Zbigniew Wawrzyniak, Mirosław Puc

Otrzymano/Received: 9.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 15.03.2012.

Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2011 r.

Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2012; 1(8): 41-44. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w 2011 r. w powietrzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Bydgoszczy i Białegostoku. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatów Burkard oraz Lanzoni 2000. Sezon zarodnikowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy zarodników grzybów z rodzaju Alternaria. Sezon zarodnikowy rozpoczął się najwcześniej w Bydgoszczy, a w pozostałych miastach w ciągu kilku kolejnych dni.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the concentration of Alternaria spores in the cities of Szczecin, Warszawa, Sosnowiec, Bydgoszcz and Białystok in 2011. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). Alternaria season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The Alternaria season started first in Bydgoszcz on the18th May and in the other cities it started during next few days.

POPRZEDNIE NUMERY