Michał Pirożyński

Otrzymano/Received: 11.03.2012. Zaakceptowano/Accepted: 15.03.2012.

Aerozoloterapia chorób obturacyjnych płuc

Aerosol therapy in obstructive lung diseases Alergoprofil 2012; 1(8): 19-24. DOI:
STRESZCZENIE

Aerozoloterapia od dawna zajmuje szczególne miejsce w leczeniu chorób układu oddechowego. Stała się podstawową metodą dostarczania aktywnych molekuł do miejsca toczącego się procesu chorobowego, zwłaszcza w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych dróg oddechowych (astmy, POChP). Łatwość dostarczenia leku do dróg oddechowych za pomocą różnych technik aerozolowych przyczyniła się zarówno do wykorzystania terapii inhalacyjnej w leczeniu innych schorzeń układu oddechowego, jak i do podania substancji o działaniu systemowym (np. insuliny, leków przeciwbólowych itp.). Autor omawia mechanizmy wpływające na depozycję cząstek. Zwraca uwagę na poszczególne generatory aerozoli oraz ich rolę w leczeniu obturacyjnych chorób płuc.

ABSTRACT

Inhalation therapy is a golden standard in treatment of various disorders of the respiratory system. It is the most important form of delivering active molecules to sites of disease activity, especially in inflammatory airway disorders. The easiness of delivering small particles to peripheral areas of the lungs allows treating various disorders not only in airways but also in the lung parenchyma. Delivery small particles of hormones (insulin) or opioids, to the periphery of the respiratory system allow treatment of diseases as diabetes and to control pain. The author describes the basics of aerosol therapy and the role of this form of drug delivery in obstructive lung disorders.

POPRZEDNIE NUMERY