Radosław Gawlik, Małgorzata Wróbel-Rajzer

Otrzymano/Received: 2.10.2011. Zaakceptowano/Accepted: 5.10.2011.

Anafilaksja – ważny problem w alergologii

Anaphylaxis – important problem in allergology Alergoprofil 2011; 3(7): 15-20. DOI:
STRESZCZENIE

Anafilaksja należy do najgroźniejszych chorób alergicznych. Prawidłowe i wczesne jej rozpoznanie pozwala na wdrożenie leczenia, które może zapobiec rozwojowi wstrząsu anafilaktycznego. W pracy omówiono przyczyny, rozwój i przebieg oraz zasady zapobiegania anafilaksji.

ABSTRACT

Anaphylaxis is one of the most life-threatening allergic diseases. Early and correct diagnosis let implement effective therapy and prevent development of anaphylactic shock. The present paper describes the causes, evolution, course and prevention of anaphylaxis.

POPRZEDNIE NUMERY