Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Zbigniew M. Wawrzyniak, Adam Rapiejko, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Jan Ratajczak

Otrzymano/Received: 9.06.2011. Zaakceptowano/Accepted: 20.06.2011.

Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w roku 2011

The analysis of birch pollen count in selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2011; 2(7): 45-48. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy była analiza przebiegu sezonu pylenia brzozy w 2011 roku w Białymstoku, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Łodzi, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W badaniach wykorzystano aparaty pomiarowe firmy Burkard i Lanzoni. Długość sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 95%. Najwyższe dobowe stężenia ziaren pyłku brzozy zanotowano w Warszawie 20 kwietnia (1324 z/m3) i 21 kwietnia (1169 z/m3). W większości miast zarejestrowano dużą liczbę dni ze stężeniem przekraczającym stężenie progowe dla brzozy, tj. 75 z/m3 (5–15 dni).

ABSTRACT

In the present study, birch pollen season patterns in Poland in 2011 have been compared. Airborne pollen counts were made in Bialystok, Drawsko Pomorskie, Krakow, Lodz, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa and Wroclaw. The investigations were performed using the volumetric method as well as the Burkard and Lanzoni traps. The highest diurnal birch pollen count was recorded in Warszawa in 20 April (1324 grains/m3) and 21 April (1169 grains/m3). In all the cities, a large number of days was recorded with a concentration exceeding the threshold concentration for birch (5–15 days).

POPRZEDNIE NUMERY