Jan Ratajczak, Piotr Rapiejko, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Zbigniew M. Wawrzyniak, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 15.05.2011. Zaakceptowano/Accepted: 27.05.2011.

Analiza stężenia pyłku leszczyny w 2011 roku w wybranych miastach Polski

The analysis of hazel pollen count in Poland in 2011 Alergoprofil 2011; 2(7): 40-42. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia leszczyny w 2011 r. w Lublinie, Łodzi, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Sezon pylenia leszczyny w 2011 r. rozpoczął się w pierwszej dekadzie lutego, a jego zasadniczy okres przypadał na drugą połowę marca. Różnice w stężeniu pyłku leszczyny w poszczególnych latach spowodowane są przede wszystkim oddziaływaniem czynników pogodowych.

ABSTRACT

The paper presents the course of hazel pollen season in Lublin, Lodz, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa, Wroclaw in year 2011. The beginning of pollination season of hazel was started at the first decade of February. The differences between level of hazel pollen grains in the air in individual year are caused by meteorological factors.

POPRZEDNIE NUMERY