Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Daniel Paczesny, Zbigniew M. Wawrzyniak, Dorota Myszkowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, an Ratajczak, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 27.06.2011. Zaakceptowano/Accepted: 29.06.2011.

Bardzo wysokie stężenia pyłku traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2011 roku – doniesienie wstępne

Very high grass pollen in the air of selected Polish cities in 2011 – prelimary report Alergoprofil 2011; 2(7): 36-39. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia wstępną analizę przebiegu sezonu pylenia traw w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2011 roku. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. W 2011 roku zaobserwowano zwiększone nasilenie objawów chorobowych u osób z nadwrażliwością na alergeny pyłku traw. Sezon pylenia traw w 2011 roku charakteryzował się długimi ciągami dni z wysokim i bardzo wysokim stężeniem ich pyłku, co przełożyło się na większe nasilenie objawów chorobowych u osób uczulonych na alergeny pyłku traw.

ABSTRACT

The paper presents preliminary analysis of grass pollen season of 2011 in selected measuring sites in Poland. The season was characterised by very intensive allergy symptoms in patients suffering from grass pollen allergens. Many days with high and very high pollen counts very noted.

POPRZEDNIE NUMERY