Agnieszka Grinn-Gofroń

Otrzymano/Received: 20.04.2011. Zaakceptowano/Accepted: 26.04.2011.

Wpływ warunków meteorologicznych na procesy uwalniania zarodników

The effects of meteorological variables on release processes of spores Alergoprofil 2011; 2(7): 33-35. DOI:
STRESZCZENIE

W całym królestwie grzybów znamy wiele różnych mechanizmów powodujących uwalnianie zarodników do atmosfery. U większości grzybów niedoskonałych zarodniki konidialne wytwarzane są na końcach konidioforów i uwalniane podczas mechanicznego naruszenia całej struktury konidialnej. Podobne mechanizmy zaobserwowano także w przypadku uwalniania zarodników u workowców i podstawczaków. Na te procesy duży wpływ mają warunki meteorologiczne.

ABSTRACT

There are many different mechanisms causing the release of spores into the atmosphere in the kingdom of fungi. In the most Deuteromycetes the conidial spores are produced on the ends of conidifore and release during mechanical infraction whole conidial structure. Similar mechanisms were also observed for the release of spores of Ascomycetes and Basidiomycetes. These processes are also influenced by meteorological conditions.

POPRZEDNIE NUMERY