Justyna Poddębniak, Beata Zielnik-Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 26.05.2011. Zaakceptowano/Accepted: 30.05.2011.

Astma a wady zgryzu i zaburzenia narządu żucia

Asthma and defect of occlusion and disorder of organ of mastication Alergoprofil 2011; 2(7): 8-12. DOI:
STRESZCZENIE

Obecnie coraz bardziej zwiększa się zapadalność na choroby alergiczne, w tym na astmę oskrzelową. Terapia astmy wymaga wieloletniego podawania leków, które nie pozostają bez wpływu na stan jamy ustnej. Uważa się, że mogą być one przyczyną większej intensywności próchnicy, chorób przyzębia, znacznego pogorszenia higieny jamy ustnej i powstania wad zgryzu oraz parafunkcji, które są próbą rozładowania stresu i napięć emocjonalnych związanych z chorobą. Dzieci chore na astmę oskrzelową powinny być objęte specjalistyczną opieką stomatologiczną i ortodontyczną.

ABSTRACT

Morbidity on allergic diseases enlarges at present in this on bronchial asthma. Asthma therapy requires longstanding administration of drugs which are not without the impact on the condition of oral cavity. There are primarily glycocorticosteroids administered by inhalation. It is careful, that they can be the cause of larger intensity of caries, diseases of paradontium, considerable deterioration of hygiene of oral cavity and the rise of defects of occlusion as well as the parafuntions which are the test of unloading the stress and the emotional connected with disease tensions. Children suffering from asthma should receive special prophylactic attention.

POPRZEDNIE NUMERY