Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Dorota Myszkowska, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Drapała, Małgorzata Puc, prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Adam Rapiejko, Jan Ratajczak, Zbigniew Wawrzyniak

Otrzymano/Received: 6.02.2011. Zaakceptowano/Accepted: 4.03.2011.

Pyłek jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w 2010 r.

Ash pollen in the air of selected Polish cities in 2010 Alergoprofil 2011; 1(7): 40-43. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia jesionu w wybranych punktach pomiarowych Polski w 2010 roku. Pomiary wykonano w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów typu Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy jesionu rozpoczął się w pierwszej dekadzie kwietnia. Najwyższe wartości stężeń dobowych odnotowano w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie (odpowiednio 311, 254, 231 i 226 ziaren/m3).

ABSTRACT

This paper presents the course of ash pollination season in selected cites of Poland in 2010. The measurements were performed in Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa and Wrocław. The research was carried out by means of the volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni devices. The ash pollen season started in the first decade of April. The highest concentration values were recorded in Lublin, Warszawa, Bydgoszcz and Szczecin (311, 254, 231 and 226 grains/m3).

POPRZEDNIE NUMERY