Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Puc, Karolina Dżaman, Kornel Szczygielski, Adam Rapiejko, Zbigniew M. Wawrzyniak

Otrzymano/Received: 11.01.2011. Zaakceptowano/Accepted: 22.02.2011.

Analiza stężenia pyłku traw w Polsce w 2010 roku

The analysis of grasses pollen count in Poland in 2010 Alergoprofil 2011; 1(7): 36-39. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia traw w 2010 roku w wybranych miastach Polski. Pylenie traw rozpoczęło się w większości miast, gdzie prowadzone były pomiary, w pierwszej dekadzie czerwca, a najwyższe stężenia odnotowano w pierwszej dekadzie lipca.

ABSTRACT

This paper presents the course of grasses pollen season in Poland in year 2010. Grasses pollination season started in the first week of June in majority of sampling places. The highest grass pollen counts were noted during in the first decade of July.

POPRZEDNIE NUMERY