Agnieszka Krauze, Katarzyna Grzela, Wioletta Zagórska

Otrzymano/Received: 12.03.2010. Zaakceptowano/Accepted: 15.05.2010.

Alergia na metyloprednizolon u 10-letniego chłopca z astmą oskrzelową

Anaphylaxis after intravenous methylprednisolone administration in astmatic 10 years old boy Alergoprofil 2010; 2(6): 46-48. DOI:
STRESZCZENIE

GKS, będące lekami o działaniu przeciwzapalnym stosowanymi w leczeniu astmy i różnego rodzaju schorzeń alergicznych, same mogą powodować odczyny alergiczne, a nawet być przyczyną reakcji anafilaktycznych. W artykule opisano przypadek kliniczny chłopca z astmą oskrzelową, u którego w trakcie leczenia zaostrzenia choroby, po podaniu metylprednizolonu, wystąpiło nasilenie duszności i uogólniona pokrzywka.

ABSTRACT

Corticosteroids are important component of the treatment of acute athma attack, but it must be remmembered that they can cause anaphylactic reactions. We report the case of 10 years old asthmatic boy who developed generalized hives and profound dyspnoe after methylprednisolon administration during asthma flare therapy.

POPRZEDNIE NUMERY