Alina Niwińska, Anna Parużyńska, Anna Wolańczyk-Mędrala

Otrzymano/Received: 12.07.2010. Zaakceptowano/Accepted: 31.08.2010.

Testy aktywacji bazofila metodą cytometrii przepływowej w diagnostyce alergologicznej

Flowcytometric basophil activation test as a method of allergy diagnosis Alergoprofil 2010; 2(6): 13-17. DOI:
STRESZCZENIE

Testy oparte na ocenie aktywacji bazofila z wykorzystaniem metod cytometrii przepływowej są narzędziem coraz częściej wykorzystywanym w diagnostyce alergologicznej. Stanowią alternatywę dla powszechnie stosowanych metod w przypadku ich nieskuteczności lub braku możliwości wykonania badań in vivo ze względu na ryzyko zagrażających życiu odpowiedzi ogólnoustrojowych. Opracowanie optymalnej metody diagnostyki BAT wymaga rozważenia zalet i wad rozmaitych wariantów postępowania na każdym etapie testu.

ABSTRACT

Abstract: During recent years detection of allergen-induced basophil activation by flow cytometry has been shown to be reliable tool for in vitro diagnosis of immediate allergy. This method can provide additional information when another tests are risky or fail. The available technologies need still be optimized and standardized.

POPRZEDNIE NUMERY