Anna Parużyńska, Alina Niwińska, Anna Wolańczyk-Mędrala

Otrzymano/Received: 6.07.2010. Zaakceptowano/Accepted: 31.07.2010.

Zastosowanie eukapnicznej hiperwentylacji w rozpoznawaniu bronchospazmu powysiłkowego u wyczynowych sportowców

Application of eucapnic voluntary hyperpnoea in the diagnosis of exercise-induced bronchospasm in elite athletes Alergoprofil 2010; 2(6): 10-12. DOI:
STRESZCZENIE

Bronchospazm powysiłkowy (EIB) jest ostrym, przemijającym upośledzeniem drożności oskrzeli pojawiającym się zwykle 5–10 minut po intensywnym wysiłku fizycznym. Głównym czynnikiem wywołującym EIB jest utrata wody z dróg oddechowych spowodowana hiperwentylacją w odpowiedzi na wysiłek fizyczny. Nadrozpoznawalność bronchospazmu powysiłkowego u wyczynowych atletów przyczyniła się do poszukiwania obiektywnych metod rozpoznawania EIB. Obecnie istnieje wiele metod, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, diagnozowania EIB. Jedną z nich jest eukapniczna hiperwentylacja, uznana za obiektywną oraz optymalną metodę rozpoznawania EIB.

ABSTRACT

Exercise induced bronchospasm is acute and transient airway narrowing occurs usually 5-10 minutes after exercise. The main factor causing EIB is the loose of water from respiratory tract by evaporation induced by hyperventilation as a result of exercise. Over-diagnosis of EIB between elite athletes contributed to search for objective methods to identify EIB. At present there are many methods, both direct and indirect designed to identify exercise-induced bronchospasm. One of them is eucapnic voluntary hyperpnoea, which has been recognized as an objective and optimal method for diagnosis of EIB.

POPRZEDNIE NUMERY