Agnieszka Grinn-Gofroń

Otrzymano/Received: 25.02.2010. Zaakceptowano/Accepted: 12.03.2010.

Rodzaje Aspergillus i Penicillium jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych

Aspergillus and Penicillium genus as a source of potential mould’s allergens Alergoprofil 2010; 2(6): 2-5. DOI:
STRESZCZENIE

Zarodniki rodzajów Aspergillus/Penicillium od kilkudziesięciu lat notowane są jako jedna z większych i ważniejszych grup aeroplanktonu grzybowego na świecie. W badaniach aerobiologicznych oba rodzaje, ze względu na duże podobieństwo morfologiczne zarodników, łączone są w jedną grupę. Ze względu na właściwości alergogenne zostały uznane za jeden z ważniejszych alergenów grzybowych.

ABSTRACT

Aspergillus/Penicillium spores have been noted as an important and prevalent group of fungal airspora worldwide. Their spores are similar in size, shape and colour so they cannot be recorded as separate genera by spore trapping and they are categorized under one group. It have subsequently been reported as having allergenic properties and have been implicated in the elicitation of respiratory allergic diseases.

POPRZEDNIE NUMERY