REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Dr n. med. Piotr Rapiejko

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Dr hab. Władysław Harmata

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

POPRZEDNIE NUMERY