REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Dr n. med. Piotr Rapiejko

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Dr n. med. Agnieszka Lipiec

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Dr hab. Władysław Harmata

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

POPRZEDNIE NUMERY