Alergoprofil 4 / 2016

spis artykułów:
Elektroniczne kwestionariusze monitorujące objawy ułatwią diagnostykę i leczenie alergicznego nieżytu nosa Electronic questionnaires for symptoms monitoring will facilitate the diagnosis and therapy in allergic rhinitis
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2016; 4(12): 153-159. DOI:
Czytaj streszczenie
7 profili klinicznych chorych z zakażeniami układu oddechowego, u których należy stosować azytromycynę 7 clinical profiles of patients with infection of the respiratory tract in whom it is worth to use of azithromycin
Tadeusz Płusa
Alergoprofil 2016; 4(12): 162-168. DOI:
Czytaj streszczenie
[Szczepienia przeciwko grypie wśród studentów medycyny wybranych uniwersytetów medycznych w Polsce w sezonie 2014/2015] Vaccination against influenza among medical students of selected Medical Universities in Poland in the 2014/2015 influenza season
Agnieszka Woźniak-Kosek, Monika Brzychczy-Włoch, Anna Dubaniewicz, Stefania Giedrys-Kalemba, Gabriela Henrykowska, Marian Jędrych, Anna Kasprzak, Jarosław Kosek, Michał Mierzejewski, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Iwona Sarowska
Alergoprofil 2016; 4(12): 169-176. DOI:
Czytaj streszczenie
[Sezon pyłkowy ambrozji w miastach północnej Polski w 2016 r.] Ragweed pollen season in the cities of northern Poland in 2016
Małgorzata Puc, Daniel Kotrych, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Alina Stacewicz, Aldona Chloupek, Dariusz Jurkiewicz, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Anna Kompowska
Alergoprofil 2016; 4(12): 178-181. DOI:
Czytaj streszczenie
[Sezon pyłkowy ambrozji w miastach południowej Polski w 2016 r.] Ragweed pollen season in southern Poland in 2016
Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Aldona Chloupek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Małgorzata Malkiewicz, Monika Ziemianin, Dagmara Sadowska
Alergoprofil 2016; 4(12): 182-185. DOI:
Czytaj streszczenie
[Analiza sezonu pyłkowego traw w północnej Polsce w 2016 r.] The analysis of grass pollen season in northern Poland in 2016
Małgorzata Puc, Daniel Kotrych, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Magdalena Bihun, Alina Stacewicz, Ewa M. Świebocka, Grzegorz Siergiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2016; 4(12): 186-189. DOI:
Czytaj streszczenie
[Sezon pyłkowy bylicy w południowej Polsce w 2016 r.] Artemisia pollen season in southern Poland in 2016
Aneta Sulborska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Monika Ziemianin
Alergoprofil 2016; 4(12): 190-194. DOI:
Czytaj streszczenie