Alergoprofil 2 / 2011

spis artykułów:
Ocena częstości występowania celiakii u dzieci z alergią na gluten Assessment of the incidence of celiac disease in children with gluten allergy
Maria Gołębiowska-Wawrzyniak, Grażyna Rowicka, Katarzyna Markiewicz
Alergoprofil 2011; 2(7): 2-7. DOI:
Czytaj streszczenie
Astma a wady zgryzu i zaburzenia narządu żucia Asthma and defect of occlusion and disorder of organ of mastication
Justyna Poddębniak, Beata Zielnik-Jurkiewicz
Alergoprofil 2011; 2(7): 8-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Diagnostyka alergologiczno-laryngologiczna w chorobie refluksowej przełyku u dorosłych Allergological and laryngological diagnostics in gastroesophageal reflux disease in adults
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Krzysztof Buczyłko, Jurek Olszewski
Alergoprofil 2011; 2(7): 15-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Reakcje alergiczne i inne działania niepożądane po podaniu dożylnych echokardiograficznych środków kontrastowych Allergic reactions and other adverse reactions after administration of intravenous echocardiographic contrast agents
Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Radosław Kręcki, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak
Alergoprofil 2011; 2(7): 24-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Ocena skuteczności in vitro wybranych preparatów do oczyszczania przewodu słuchowego z woszczku The evaluation of the effectiveness of in vitro use of selected cerumenolytic agents
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2011; 2(7): 28-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ warunków meteorologicznych na procesy uwalniania zarodników The effects of meteorological variables on release processes of spores
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2011; 2(7): 33-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Bardzo wysokie stężenia pyłku traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2011 roku – doniesienie wstępne Very high grass pollen in the air of selected Polish cities in 2011 – prelimary report
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Daniel Paczesny, Zbigniew M. Wawrzyniak, Dorota Myszkowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, an Ratajczak, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2011; 2(7): 36-39. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku leszczyny w 2011 roku w wybranych miastach Polski The analysis of hazel pollen count in Poland in 2011
Jan Ratajczak, Piotr Rapiejko, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Zbigniew M. Wawrzyniak, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2011; 2(7): 40-42. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku brzozy w wybranych miastach Polski w roku 2011 The analysis of birch pollen count in selected Polish cities in 2011
Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Zbigniew M. Wawrzyniak, Adam Rapiejko, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Jan Ratajczak
Alergoprofil 2011; 2(7): 45-48. DOI:
Czytaj streszczenie
Formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej – część 2 Forms of taxation of individual medical practices – part 2
Artur Jeschke
Alergoprofil 2011; 2(7): 51-52. DOI:
Czytaj streszczenie